MELAU Arbejdsmiljø ApS

 • Har I fået rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet?
 • Har I brug for, at der bliver ført arbejdsmiljø- /sikkerhedsrunderinger på jeres byggepladser?
 • Ønsker I at få nedbragt antallet af ulykker og/eller sygefravær?
 • Har I brug for en tovholder til jeres arbejdsmiljømøder?
 • Har I fået opdateret jeres APV inden for de sidste 3 år?
 • Har I fået lavet en skriftlig arbejdsmiljødrøftelse?
 • Har I brug for gennemgang af jeres virksomhed, så I kan få taget temperaturen på jeres fysiske og psykiske arbejdsmiljø?

Ring til Rikke Melau på 22 88 48 02 eller send en mail.

Hvorfor MELAU

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er en god investering for dine medarbejdere og for din virksomhed. Sygefravær og arbejdsulykker er en tung økonomisk post, hvor en stor del af regningen ligger i virksomhederne. Derudover har det oftest store konsekvenser for medarbejdernes livskvalitet, når deres arbejdsmiljø giver dem skader af fysisk eller psykisk karakter.

MELAU vil gerne møde virksomhederne, hvor de er, og lægger vægt på, at fremstå som en troværdig, anerkendende og fagligt kvalificeret arbejdsmiljørådgiver og samarbejdspartner.
MELAU tilbyder rådgivning til både små og store virksomheder, offentlige såvel som private inden for forskellige brancher og jobgrupper.
MELAU kan hjælpe dig, din virksomhed og dine medarbejdere med, at få et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Ring til Rikke Melau på 22 88 48 02 eller send en mail.

Autorisation

Autorisation på ”Det fysiske område” omhandler følgende arbejdsmiljøemner:

 • Akustik og støj
 • Tekniske hjælpemidler
 • Intern færdsel på faste arbejdssteder
 • Håndtering af gods på faste arbejdssteder
 • Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære (ATEX)
 • Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Så hvis I har fået rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet på nogle af ovenstående emner, kan jeg hjælpe jer.
Vi indgår en aftale med kontrakt og fast pris, og så rådgiver jeg jer gennem processen.

Ring til Rikke Melau på 22 88 48 02 eller send en mail.

1465516749_Construction-28

Igangværende projekter

 • Arbejdsmiljørådgivning – Nordic Sugar
  I forbindelse med opførelse af sukkersilo i Örtofta, Sverige, har Nordic Sugar bedt mig varetage arbejdsmiljørådgivningen.
  I den forbindelse har jeg udført ugentlige runderinger på byggepladsen og afrapporteret til bygherre og entreprenører.
  Derudover har jeg deltaget i bygge- og sikkerhedsmøderne og rådgivet om arbejdsmiljø.
  Projektet forventes færdig ultimo september 2019.
  Fremadrettet er der planlagt renoverings- og ombygningsopgaver, hvor jeg fortsætter som arbejdsmiljørådgiver.
 • Arbejdsmiljøkonsulent – Holbøll – Metro byggeriet i København
  I forbindelse med den forsatte udbygning af metroen i København varetager jeg opgaver som arbejdsmiljøkonsulent.

  Jeg udfører runderinger og afrapporterer fra runderinger og møder – og rådgivet generelt om arbejdsmiljø på pladsen.
  Projektet forventes færdig medio 2020.

 • Arbejdsmiljøkonsulent – Troels Jørgensen A/S
  Jeg udfører ugentlige runderinger på byggepladser og rådgiver generelt om arbejdsmiljø. Derudover planlægger og afholder jeg arbejdsmiljømøder og andre arbejdsmiljøaktiviteter i virksomheden – f.eks. udarbejdelse af risikovurderinger, basisinstruktioner og APV.
 • Arbejdsmiljøkonsulent – C. Holbøll og Sønner A/S
  Efter behov udføres runderinger på byggepladser, deltagelse i sikkerhedsmøder og udarbejdelse af skriftligt materiale i den forbindelse.
  Planlægger og afholder arbejdsmiljømøder.
 • Mindre opgaver, der varetages efter behov:
  Udarbejdelse af PSS’er mm. – Rådg. ingeniørfirma Nielsen & Risager A/S.
  Arbejdsmiljørådgivning – Imprex, brandsikring af bygninger.
  Arbejdsmiljørådgivning til NK-Forsyning – Næstved Kommune.

Aktuelle rådgivningsopgaver

 • Børge Jakobsen & Søn A/S
 • Ejendomsselskabet TVJ ApS ifm. byggeriet af Støberiet i Nykøbing Falster
 • Entreprenørvirksomheden Karsten Reinhard
 • Pihl Coating Gørlev Entreprise A/S

Ring til Rikke Melau på 22 88 48 02 eller send en mail.

Samarbejde

Samarbejde

Jeg samarbejder med dygtige og dedikerede virksomheder på en række områder:

 • Bygsik v/ Poul Jønson